09 กุมภาพันธ์ 2559

ชวนเที่ยวงานปกป้องเมล็ดพันธุ์


SAVE SEEDs FESTIVAL 2016 
เทศกาลปกป้องเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นและวิชาการชาวบ้าน ปี๒๕๕๙ 
พืชหลังนา@ยาร่วมทุ่ง “มีให้พอกิน เก็บพันธุ์ปลูกให้หลากหลาย เหลือขายให้ได้ราคาดี”

เชิญ ร่วมงานเทศการปกป้องเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นและวิชาการชาวบ้าน ปี2559 มาร่วมกันรณรงค์ อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและขยายการเพาะปลูกพืชพันธุ์ของเรา มาร่วมกันรณรงค์ วิถีเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน ที่ไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันแรกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ แบ่งปัน พัฒนา

กิจกรรมภาควิชาการ   
วิชาการชาวบ้านนำเสนองานศึกษา การทำนาด้วยเครื่องหยอด การจัดการน้ำในระบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชหลังนา และบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญในหัวข้อ อีสานกับภัยคุกคามภาคเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมทั้งนิทรรศการฐานเรียนรู้ พันธุกรรม และ เทคนิคเกษตรอินทรีย์มากมาย      

กิจกรรมภาคนิทรรศการฐานเรียนรู้ เผยสูตรลับการปลูกแตงโมอินทรีย์, ประชันสูตรน้ำหมักขั้นเทพ, อาหารสัตว์สูตรอินทรีย์, เทคนิคเพาะพันธุ์ไม้, โซล่าเซลพลังงานสะอาด, การพัฒนาพันธุ์ข้าว, การแปรรูปข้าว, ทำรั้วลวดหนามใช้เอง, โชว์พราวข้าวพื้นบ้าน, สมุนไพรเพื่อชีวิต@สาธิตไปใช่จริง, ซุ้มชาวนาปล่อยของ (งานนี้มีโชว์...เทคโนโลยีชาวบ้าน), แถมจัดหนักตรวจเลือดหาความเสี่ยงสารเคมีในร่างกาย และอื่นๆอีกมากมาย....

กิจกรรมภาคบันเทิง (โหด-อร่อย-ฮา)    
งานนี้มีหลายเบ๊าะ (น้ำพริกพื้นบ้านสุรินทร์)  
เตรียมเพลงมารำวงย้อนยุค เตรียมชุดมาจับปลาไหล เตรียมใจมาสอยดาว
และเตรียมตังมาช็อปปิ้งให้เพลินใจ...ที่ตลาดนัดชาวนา (เกษตรอินทรีย์)  
.......................................................................................................................
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และ ร่วมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
.......................................................................................................................
ร่วมรับทานอาหารพื้นบ้าน....วิถีอธิปไตยด้านอาหาร
........................................................................................................................
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  
เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป
ณ มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ @ สหกรณ์กองทุนข้าวสุรินทร์ 
คณะผู้จัดงาน  สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
                                

Ricefund Surin : รายงาน