07 สิงหาคม 2558

การทำนาหยอด (ตอนที่ 1)
การทำนาหยอด ตอนที่ 1

ในวันที่ “ชาวนา” ถูกกำหนดให้การทำนาเป็นไปตามฟ้าฝน  หากปีไหนฝนดี น้ำดี ข้าวก็ดี หากปีไหนฝนไม่มี น้ำไม่มา ข้าวก็ไม่มี การรอคอยอย่างมีความหวังผ่านวัน ผ่านปี ผ่านหลายสิบปี เป็นอย่างนี้เรื่อยมา วันนี้การรอคอยของเราก็ยังคงดำเนินการต่อไป...แต่...ไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งรอคอยโชคชะตาฟ้ากำหนดเพียงอย่างเดียว...ในวันนี้เรา..กองทุนข้าวและสมาชิกทุกคนได้ลองหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้การทำนาของเรามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น..นั่นก็คือ..การทำนาโดยใช้เครื่องหยอด..อย่างน้อยก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต มีขั้นตอนและวิธีการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก และยังใช้เวลาน้อย ที่สำคัญน่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราได้ผลผลิตมากขึ้น ถึงแม้ว่าเรายังต้องรอฟ้าฝนอยู่..แต่ถ้าเราสามารถกำหนดต้นทุนในการผลิต กำหนดเวลาในการผลิต และอาจจะกำหนดให้ผลผลิตมากขึ้นได้ นั่นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะลองทำใช่หรือไม่??..ในวันนี้สมาชิกของกองทุนข้าวส่วนหนึ่งได้เรียนรู้วิธีการทำนาแบบใช้เครื่องหยอด ได้ลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง ส่วนผลสรุปจะเป็นเช่นไรเรายังคงต้องติดตามกันต่อไป.....      

Ubonrat Channoi : รายงาน